Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boekenhoekje.nl,
zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle transakties lopen via Boekenhoekje.nl Venlo.
1.2 Door een bestelling bij Boekenhoekje.nl te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden van
ons.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven de overige
bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Boekenhoekje.nl zijn vrijblijvend. Boekenhoekje.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Boekenhoekje.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. Boekenhoekje.nl heeft het recht
bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw
bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen/ annuleringen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief
handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3.2 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u
bestelt en de uitvoering van de bestelling door Boekenhoekje.nl heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging Boekenhoekje.nl
3.3. Als u de factuur ontvangen heeft vragen wij u binnen 14 dagen te betalen. Hierna volgt nog een herinnering van nog eens
maximaal.14 dagen, Voldoet u hier ook niet aan kunnen we u een aanmanings/ incassofactuur met extra kosten sturen
3.4. <b>Annuleren dient binnen 7 werkdagen te zijn gedaan</B>,na ontvangst van de factuur, anders zit u vast aan uw bestelling en zullen er, bij niet tijdig betalen,
extra kosten aan zijn verbonden. Na die 7 dagen is er geen annulering meer mogelijk.

Artikel 4. Levering
4.1. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 10 werkdagen,
tenzij door Boekenhoekje.nl anders wordt aangegeven.
Brievenbuspost wordt binnen 2 werkdagen aan de verzender PostNL aangeboden en zal binnen 1-3 werkdagen op
plaats van adressering moeten zijn aangekomen. kits u een standaard brievenbusformaat heeft. Bij weigering van bezorging door een te kleine of te volle brievenbus kunnen wij niet instaan voor de gevolgen . DHL zal gemiddeld 2-4 werkdagen onderweg zijn. U krijgt hier bericht van
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden
aangeboden, via brievenbuspost door PostNl. Pakketten door POSTNL. Betalingen verwerken we meteen en kunnen elke werkdag tot 18.30 uur worden aangeboden aan PostNL. U krijgt
bij verzending bericht van de manier van verzenden en bij pakketten de track-en trace code
4.3 Adressering vindt plaats door uw eigen ingevoerde adresgegevens te copieren en plakken op een adreslabel. Wij controleren tussentijds
niet of adres klopt. Mocht u het pakket door uw zelf foutdoorgegevens adres niet ontvangen, zijn wij hier niet aansprakelijk voor.
Mochet wij de fout maken, zullen we met u samen tot een alternatief komen, mits deze gegrond is op basis van de algemene voorwaarden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde artikelen na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen
na ontdekking schriftelijk aan Boekenhoekje.nl te melden. 2e handsboeken met evt gebreken staan altijd op Boekenhoekje.nl
vermeld en vallen hierbuiten. Wij tracten zoveel mogelijk boeken in nieuwstaat dan wel goede staat aan te leveren. Namen die in
boeken staan door vorige eigenaren staan niet altijd vermeld en vallen buiten de bepalingen.
5.2 Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Mania de keuze het artikel tegen
retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar / of in overleg een ander boek met dezelfde prijs,
dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
5.3 Als u een artikel toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na
aflevering aan Mania te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval
alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is
Zodra het artikel retour is wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Boekenhoekje.nl
terugbetaald. Mits. De kosten van terugzending komen voor altijd uw rekening.
5.4. Adressering vindt plaats door uw eigen ingevoerde adresgegevens te copieren en plakken op een adreslabel. Wij controleren tussentijds
niet of adres klopt. Mocht u het pakket door uw zelf foutdoorgegevens adres niet ontvangen, zijn wij hier niet aansprakelijk voor.
Mochet wij de fout maken, zullen we met u samen tot een alternatief komen, mits deze gegrond is op basis van de algemene voorwaarden

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Boekenhoekje.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u
en Boekenhoekje.nl

Artikel 7. Recht
8.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.